SHAH HANEEF, S. S. Muslim Discourse on International Human Rights: The Problem of Harmonization <br> Wacana Islam mengenai Hak Asasi Manusia Antarabangsa: Masalah Pengharmonian. Journal of Islam in Asia, v. 11, n. 1, p. 161, 1 Jun. 2014.