Zakariyah, L., & Musah, M. K. (2018). Examining the Legality of Rahn Contracts in Malaysian Islamic Financial Institutions (Meneliti Kesahihahn Akad Rahnu di Institutusi Kewangan Islam). Journal of Islam in Asia, 15(2), 363-388. https://doi.org/10.31436/jia.v15i2.755