(1)
Binti Fatah Yasin, R. F. .; Mohd. Shah Jani. The Development Of ‘Ilm Tafsir And Hadith In Malaysian Educational System (Perkembangan Ilmu Tafsir Dan Hadis Dalam Sistem Pendidikan Malaysia). JIA 2019, 16, 258-277.