(1)
Abdul Jalil, M. N. .; Mohd Amin, W. M. A. .; Alias, M. Discourse On Eschatology Of Religions Other Than Islam In Selected 17th Century Malay Texts (Perbincangan Mengenai Eskatologi Agama-Agama Selain Islam Di Dalam Teks-Teks Melayu Terpilih Kurun Ke-17). JIA 2019, 16, 221-236.