(1)
Mahmud, M. W.; Shah Haneef, S. S. Expectations from Chinese Muslim Converts for Islamization of Society in Malaysia: Lessons from Life of the Companions (Angkaan Pengubahsuaian Cina Islam Untuk Pengislaman Soci-Ety Di Malaysia: Pelajaran Dari Kehidupan Para Sahabat). JIA 2019, 16, 278-296.