(1)
Ma Qiang; Ma Xinguo. Making Adhān or Knocking Bangzi: Sonic Expressions of Jahriyyah Group in Contemporary China (Laungan Azan Menggunakan Ketukan Bangzi: Ekxpresi Sonic Tari-Kat Jahriyyah Di China Kontemporari). JIA 2019, 16, 186-203.