(1)
Zakariyah, L.; Musah, M. K. Examining the Legality of Rahn Contracts in Malaysian Islamic Financial Institutions (Meneliti Kesahihahn Akad Rahnu Di Institutusi Kewangan Islam). JIA 2018, 15, 363-388.