(1)
Abdul Razak, A. L.; Abdul Razak, M. A.; Salami, M. The Impacts of Religious Identity on the Relationship Between Workplace Stress and Inner Meaning Fulfillment Among Non-Academic Staff in Malaysia (Impak Identiti Keagamaan Keatas Perkaitan Antara Tekanan Tempat Kerja Dan Memenuhi Makna Dalaman Dikalangan). JIA 2018, 15, 401-419.