(1)
Shah Haneef, S. S. Muslim Discourse on International Human Rights: The Problem of Harmonization <Br&gt; Wacana Islam Mengenai Hak Asasi Manusia Antarabangsa: Masalah Pengharmonian. JIA 2014, 11, 161.