Creativity in Islamic Entertainment: A Case Study of Malaysian Nashid Groups (Rabbani, Raihan and Hijjaz) (Kreativiti dalam Hiburan Islam: Kajian Kes Kumpulan Nasyid Malaysia (Rabbani, Raihan And Hijjaz))

Authors

  • Abdulhamid Mohamed Ali Zaroum Assistant Professor, Department of Fiqh & Usul al-Fiqh, IIUM.
  • Mohd. Abbas Abdul Razak Assistant Professor, Department of Fundamental and Interdisciplinary Studies, IIUM.
  • Abdul Latif Abd. Razak Assistant Professor, Department of Fundamental and Interdisciplinary Studies, IIUM.

DOI:

https://doi.org/10.31436/jia.v15i2.761

Abstract

This paper attempts to shed some light on Islamic Nashid (Nasyid) groups in Malaysia, in particular Rabbani, Raihan and Hijjaz. With the emergence of globalization and its entertainment aspect, and due to the huge influence of modernization on the society especially among the youth, there was a need for an alternative entertainment. And, as far as Muslims are concerned, the most effective way in this regard was, to a great extent, Islamic Nashid.  Entertainment itself has been an area of great discussion and dispute among Muslim scholars throughout the ages all over the world. In Malaysia, the issue of allowing or disallowing entertainment specifically songs and music is no longer a big issue. As a matter of fact, entertainment is part of the traditions and culture of the Muslims in this part of the world. Nevertheless, the major concern here is what kind of songs and music do Nashid groups present? Could Islamic Nashid be an alternative to the conventional or non-Islamic songs? Is it possible for Nashid performance to be viewed as an act of worship?  To what extent Nashid groups are contributing in the Islamization of entertainment and enhancement of Islamic awareness in Malaysian society?? The focus of this research is: (1) The historical background of Rabbani, Raihan and Hijjaz Nashid groups (2) The role these groups have been playing in creating Islamic awareness; (3) The Islamization of songs and music as promoted by these three groups; (4) The challenges these Nashid groups are facing in terms of publication and audience attendance etc.; and (5) The future of Islamic Nashid in Malaysia. This research is expected to provide important findings that will enhance Islamic awareness among the society members. Besides, it is hoped that this paper will highlight the effectiveness of Islamic Nashid in Malaysia especially in this borderless globalized village.

Keywords: Nasyid, Nashid, Islamic Entertainment, Creativity, virtues, Malaysia.

Abstrak

Makalah ini cuba menerangkan beberapa kumpulan Nasyid Islam di Malaysia, khususnya RABBANI, RAIHAN DAN HIJJAZ. Dengan kemunculan globalisasi dan aspek hiburannya, dan disebabkan oleh pengaruh besar pemodenan terhadap masyarakat terutama kalangan belia, hiburan alternatif amatlah diperlukan. Cara yang paling berkesan dalam hal ini adalah, sebahagian besarnya, Nasyid Islam. Hiburan itu sendiri merupakan bidang perbincangan dan pertikaian hebat di kalangan para ulama Islam sepanjang zaman di seluruh dunia. Di Malaysia, isu membenarkan atau menolak hiburan khususnya lagu dan muzik tidak lagi menjadi masalah besar. Hakikatnya, hiburan adalah sebahagian daripada tradisi dan budaya umat Islam. Walau bagaimanapun, kebimbangan utama di sini, apakah jenis lagu dan muzik yang didendangkan oleh kumpulan Nasyid tersebut? Bolehkah Nasyid Islam menjadi alternatif kepada lagu konvensional atau yang bersifat tidak Islamik? Adakah mungkin Nasyid dilihat sebagai satu ibadah? Sejauh manakah kumpulan Nasyid menyumbang kepada Islamisasi hiburan dan meningkatkan kesedaran Islam dalam masyarakat Malaysia? Fokus penyelidikan ini adalah: (1) latar belakang kumpulan-kumpulan Nasyid RABBANI, RAIHAN DAN HIJJAZ (2) Peranan kumpulan-kumpulan ini dalam membentuk kesedaran Islam; (3) Islamisasi lagu dan muzik seperti yang diketengahkan oleh ketiga-tiga kumpulan ini; (4) Cabaran yang dihadapi kumpulan-kumpulan Nasyid ini dari segi penerbitan dan menarik minat pendengar; dan (5) Masa depan Nasyid Islam di Malaysia. Penyelidikan ini dijangka memberikan penemuan penting yang akan meningkatkan kesedaran Islam di kalangan masyarakat. Di samping itu, diharapkan makalah ini akan menonjolkan keberkesanan Nashyd Islam di Malaysia terutamanya dalam dunia globalisasi tanpa sempadan.

Kata Kunci: Nasyid, Hiburan yang bersifat Islamik, kreativiti, nilai-nilai murni, Malysia.

 

References

Lois Lamia Al-Faruqi. “Islamization through the Sound Arts.” The Amer-ican Journal of Social Sciences, vol. 3, no. 2, 1986.

Zulkiple Bin Abd. “Ghani, Islamic Popular Culture: Emerging of Nasyid Groups in Malaysia.” Ulum Islamiyyah Islamiyyah, vol. 5, no. 1, 2006.

Minni Ang. Introduction to Malaysian Music. N.p: Musical Conservatoire Production, 2002.

Matusky, P.T. Muzzik Malaysia: Tradisi Klasik Rakyat dan Sinkretic. 2012.

Richard, H. O. M, Supervision of Music Therapy

Shiloah, A. Music in the World of Islam. A Socio-Cultural Study, 2009.

Tan Soo, Beg. Singing Islamic Modernity: Recreating Nasyid in Malaysia, 2014.

Farihad Shalla Mahmud. HIP: Rabbani Disingkir. Berita Harian. (2013, July 12). Retrieved from http://www.bharian.com.my.

Fatin Farhana Ariffin. HIP: Kesetiaan Rabani. Berita Harian. (2014, January 2013) Retrieved from http://www.bharian.com.my

Mohd. Ifqdar Abdul Rahman. Hiburan: Rabbani Mahu Lamar Anuar Zain. Utusan Malaysia. (2010, October 12). Retrieved from http://www.utusan.com.my

Mohd. Ifqdar Abdul Rahman. Nasyid fobia Punca Industri Nasyid Suram. Utusan Malaysia. (2011, February 18). Retrieved from http://www.utusan.com.my

Mohd Ifqdar Abdul Rahman. Hiburan: Konsert ISF Kembalikan Aura Nasyid. Utusan Malaysia. (2011, February 24). Retrieved from http://www.utusan.com.my

Mohd Khairul Mohd, Ali. Hiburan: Tidak Tumpang Populariti Maher Zain. Utusan Malaysia. (2011, December 2). Retrieved from http://www.utusan.com.my

Muhamad Fairoz Azizan. HIP: Semangat Raihan Belum Pudar. Berita Harian. (2011, June 7). Retrieved from http://www.bharian.com.my

Muhammad Azrul Mohd, Radi. Hiburan: Irama Nasyid Tidak Mati. Utusan Malaysia. (2013, March 12). Retrieved from http://www.utusan.com.my

Muhammad Syafiq Roos Annuar. Hiburan: Nasyid.com Martabat Penggiat Nasyid. Utusan Malaysia. (2012, April 4). Retrieved from http://www.utusan.com.my

Norhayati Nordin. Rabbani Enggan Terburu-buru. Harian Metro. (2013, December 27).Retrieved from http://www.hmetro.com.my

Qardhawi, Yusuf. Halal dan Haram dalam Islam. Singapore: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2007.

Serimah Mohd Sallehuddin. Ubah Syarat Lagu Nasyid. Berita Harian. (2010, April 27), Retrieved ffrom http://www.bharian.com.my

Serimah Mohd Sallehuddin. HIP: Aziz Perjelas Rungutan Raihan. Berita Harian. (2010, May 3), Retrieved from http://www.bharian.com.my

Shazryn Mohd. Faizal, Hiburan: Dakwah itu Berita Gembira. Utusan Malaysia. (2012, February 25), Retrieved from
http://www.utusan.com.my

Skellie, Walter James, Al-Ghazali: Wonders of the Heart. Kuala Lumpur. Islamic Book Trust, 2007.

Syanty Octavia Amry. Rap: Muzik Nasyid Tetap Bertahan. Harian Metro. (2013, July 16), Retrieved from http://www.hmetro.com.my

Tam, Michelle. Nation: Nasyid Group Serenades North America. The Star. (2014, January 11). Retrieved from http://www.thestar.com.my

Zuarida Mohyin. Hiburan: Industri Nasyid Terus Hidup. Utusan Malaysia. (2009, May 12), Retrieved from http://www.utusan.com.my

Published

2018-12-24

How to Cite

Zaroum, A. M. A., Abdul Razak, M. A., & Abd. Razak, A. L. (2018). Creativity in Islamic Entertainment: A Case Study of Malaysian Nashid Groups (Rabbani, Raihan and Hijjaz) (Kreativiti dalam Hiburan Islam: Kajian Kes Kumpulan Nasyid Malaysia (Rabbani, Raihan And Hijjaz)). Journal of Islam in Asia, 15(2), 500-519. https://doi.org/10.31436/jia.v15i2.761

Issue

Section

English Articles