Modernity’s Impact on Muḥammad ᶜĀbid al-Jābirī’s Understanding of Religion, the Qur’ān and Sunnah, and Legal Injunctions: A Critical Analysis(Kesan Permodenan terhadap Pemahaman Muhammad ᶜĀbid al-Jābirī tentang Agama, Quran dan Sunnah, serta Undang-unda)

Authors

  • Ushama Thameem Professor, Department of Usul al-Din & Comparative Religion, IIUM.

DOI:

https://doi.org/10.31436/jia.v15i2.752

Abstract

This paper critically analyzes the late Muḥammad ᶜĀbid al-Jābirī’s postmodernist influence on contemporary Muslims. The author qualitatively reviews the content of his historicist approach to the Qur’ān and Islam’s heritage. Al-Jābirī questioned the Qur’ān’s universal message in addition to its authenticity and validity. An Arab Muslim who sparked considerable controversy, he accused the holy book of omissions, fabrications, distortions and interpolations; he also deemed Islamic legal injunctions no longer valid. The author also examines his objection to injunctions he considered archaic and absolutely irrelevant to the present Muslim community. 

Keywords: Controversy, distortion, historicism, modernity, orientalism.

Abstrak

Kertas kajian ini mengkaji secara kritikal pengaruh pasca moden Muhammad Abid al-Jabiri terhadap orang Islam pada masa kini. Penulis menggunakan kaedah kualitatif untuk mengkaji kandungan sejarah didalam Al-Qur’an dan warisan Islam, dimana, Muhammad Abid al-Jabiri mempersoalkan ajaran al-Qur’an yang berbentuk universal/ menyeluruh untuk menguji kesahihan dan kebenaran inti-pati Al-Qur’an. Sebagai seorang Arab Muslim, Muhammad Abid al-Jabiri mencetuskan kontroversi yang besar dengan mendakwa pengguguran, pemalsuan, penyelewengan, dan penambahan ayat-ayat telah berlaku dalam al-Qur’an; beliau juga menyifatkan udang-undang Islam sudah tidak relevan untuk diaplikasikan pada masa kini. Disamping itu, penulis juga mengkaji penolakan beliau terhadap undang-undang tersebut dimana beliau menyifatkan sebagai kuno dan tidak sesuai untuk masyarakat Islam masa kini.

Kata Kunci: Kontroversi, Penyelewengan, Historisisme, Pemodenan, Orientalisma.

References

ᶜAbd al-ᶜAzīz Wahabī. “Qirā’ah fī Fikr al-Duktūr Muḥammad ᶜĀbid al-Jābirī,” Majallat al-Bayān, No. 71.

Ḥamdāwī, Jamīl. Manhajiyyat Muḥammad ᶜĀbid al-Jābirī fī al-Taᶜāmul maᶜ al-Turāth al-ᶜArabī al-Islāmī. (n.d).
Online: (20 May 2012)
< http://www.alukah.net/literature_language/0/41145/#ixzz3392GZFli >

Al-Jābirī, Muḥammad ᶜĀbid. Al-Khitāb al-ᶜArabī al-Muᶜāṣir. Al-Dār al-Baydā’: al-Markaz al-Thaqāfī al-ᶜArabī, 1982.

Al-Jābirī, Muḥammad ᶜĀbid. Madkhal ilā al-Qur’ān al-Karīm. Bayrūt: Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-ᶜArabiyyah, 1st edn., 2006.

ᶜAllal, Khālid Kabīr. Abāṭīl wa Khurāfāt ḥawla al-Qur’ān al-Karīm wa al-Nabiyy Muhammad. N.P, 2008.

ᶜAmmārah, Muḥammad. Radd ᶜalā Iftirā’āt al-Jābirī ᶜalā al-Qur’ān al-Karīm, 2013.
Online: (30 Mar 2013)
<http://www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?ID=220

Al-Miskawī, Ḥāfiz. Naqd Mawqif al-Jābirī bi Khuṣūṣ al-Hadīth al-Nabawiyy.
Online (02 Feb 2010):
<http://www.hespress.com/opinions/18409.html>

Al-Jābirī, Muḥammad ᶜĀbid. Al-ᶜAql al-Akhlāq al-ᶜArabī. Al-Dār al-Baydā’: al-Markaz al-Thaqāfī al-ᶜArabī, 2nd edn., 2010.

ᶜAllal, Khālid Kabīr. Al-Akhṭā’ al-Tārīkhiyyah wa al-Manhajiyyah fī Mu’allafat Muḥammad Arkoun wa Muḥammad ᶜĀbid al-Jābirī, N.P., 2008.

Al-Jābiri, Muḥammad ᶜĀbid. (n.d.). Fī Qadāya al-Fikr wa al-Dīn, Hiwār maᶜ Majallah Muqaddamat al-Maghribiyyah. Executor: Muḥammad al-Sagīr Janjar.
Online:
<http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n09_01jabiri.htm>

Id al-Duwayhis. Al-ᶜAlmāniyyah fī Mizān al-ᶜAql. (n.p: n. d).

Al-Munjid, Muḥammad Sāliḥ. Al-Fahm al-Jadīd li al-Nuṣūṣ, 2008. Online (24 Jul 2008):
<http://www.alukah.net/shariah/10331/3033

Al-Jābirī, Muḥammad ᶜĀbid. Al-Turāth wa al-Ḥadāthah - Dirāsāt wa Munāqashāt. Bayrūt: Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-ᶜArabiyyah, 2nd edn., 1999.

Al-Kharashī, Sulaymān ibn Sāliḥ. Nazarāt Sharᶜiyyah fī Fikr Munḥarif. Bayrūt: Rawāfid li al-Tibāᶜah wa al-Nashr, 2011.

Ibrāhīm Muḥammad Tāhā Buwaydain. “Al-Ta’wīl Bayān Dawābiṭ al-Uṣūliyyīn wa Qirā’āt al-Muᶜāṣirūn: Dirāsah Uṣūliyyah Fikriyyah Muᶜāṣirah”. Jāmiᶜat al-Quds: Qism al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, Risālat al- Mājistir, 2001.

Nabīl Ghazal. Mashārīᶜ al-Jābirī fī Dirāsāt al-Qur’ān al-Hakīm: Baḥth ᶜIlmi; Tashkīk fi Qalib al-Baḥth, 2010.
Online (13 Apr 2012):
<http://islamselect.net/mat/85455>

ᶜAmmārah, Muḥammad. Multaqā Ahl al-Tafsīr, ᶜArd li Kitāb Radd Iftirā’āt al-Jābirī ᶜalā al-Qur’ān al-Karīm, 2011.
<http//:www.tafsir.net/vb/tafsir25527> retrieved on 15/4/2012>

Aḥmad ibn Muḥammad ᶜIsā, “al-Islāmiyyun wa Qadāyā al-Tanmiyah”, Majallat al-Bayān. N.p: al-Muntadā al-Islāmī, n.d. Issue 67.

Al-Jābirī, Muḥammad ᶜĀbid. Takwīn al-ᶜAql al-ᶜArabī. Bayrūt: Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-ᶜArabiyyah, 3rd edn., 1988,

Al-ᶜUmrī, Akram Ziyā. Al-Sīrah al-Nabawiyyah al-Saḥīḥah: Muḥāwalah li taṭbīqī qawā‘id al-Muḥaddithīn fī naqd Riwāyāt al-Sīrah al-Nabawiyyah. Al-Riyād: Maktabat al-ᶜAbikān, 7th edn., 2007. Vol. 1.
<http://www.alukah.net/Culture/0/3329/#ixzz2IV27LY1Y>

ᶜAllal, Khālid Kabīr. Abāṭīl wa Khurāfāt hawla al-Qur’ān al-Karīm wa al-Nabiyy Muhammad: Dahdu Abātil ÑĀbid al-Jābiri wa Khurāfāt Hishām Jait Ḥawla al-Qur’ān wa Nabiyy al-Islām. N.P.: Dār al-Muhtasib, 2008.

A-Jābirī, Muḥammad ᶜĀbid. Al-Khitāb al-ᶜArabī al-Muᶜāṣir. Bayrūt: al-Markaz al-Thaqāfāt al-ᶜArabī. Al-Dār al-Baydā’: Dār al-Talīᶜah, 1982.

Al-Tawbah, Ghāzī. (n.d.). Mawqif al-Jābirī min al-Muᶜjizah wa al-Ghuyūb fī al-Islām: ᶜArd wa Naqd.
Online (14 Apr 12):
<http://www.tafsir.net/vb/tafsir29087>

Mawqiᶜ Fursān al-Sunnah: Qirā’ah fī Fikr al-Duktūr Muḥammad ᶜĀbid al-Jābirī.

Al-Jābirī, Muḥammad ᶜĀbid. “Mā qīla innahu rufiᶜa aw Suqita min al-Qur’ān.” Al-Ittiḥād, Ramadān Issue (Oct), 2005.

Published

2018-12-24

How to Cite

Thameem, U. (2018). Modernity’s Impact on Muḥammad ᶜĀbid al-Jābirī’s Understanding of Religion, the Qur’ān and Sunnah, and Legal Injunctions: A Critical Analysis(Kesan Permodenan terhadap Pemahaman Muhammad ᶜĀbid al-Jābirī tentang Agama, Quran dan Sunnah, serta Undang-unda). Journal of Islam in Asia, 15(2), 285-311. https://doi.org/10.31436/jia.v15i2.752

Issue

Section

English Articles