Muntaha Artalim م. أ. “حولَ نسبة "الشروط العُمريّة" إلى الخليفة الرّاشد الثاني: نظرات في مواقف العلماء المعاصرين <br>On the Attribution of "’Umar Terms" To Second Rightly-Guided Caliph: Reflections on the Views of Contemporary Scholars”. at-Tajdid - A Refereed Arabic Biannual - التجديد - مجلة فكرية نصف سنوية محكمة, vol. 17, no. 33, May 2014, https://journals.iium.edu.my/at-tajdid/index.php/tajdid/article/view/15.