(1)
Mohd Ramli, A. Mohd. Kamal Hassan, <i>Salam Kasih Dari Ayahanda Dan kekandamu</i≫. AJELL 2020, 14, 117-120.