1.
Hamou abdelkrim حعا, Daoud Mohamed دم. المضامين الرّثائية والتعبيرية في الشعر العربي: نونية أبي البقاء الرّندي بالأندلس أنموذجا/Elegiac and Expressive contents in the “Nuniyya” of Abu al-Baqa ’al-Runadi. al-risalah [Internet]. 2018 Jun. 10 [cited 2024 Mar. 3];2(2):50-73. Available from: https://journals.iium.edu.my/al-risalah/index.php/al-risalah/article/view/70