Ameen Ahmed Abdullah Alnahari أمين أحمد النهاري, and Mohammed Al-Quds محمد القدس. “اتجاهات التجديد عند أبي الأعلى المودودي في تفسيره (تفهيم القرآن) Innovative Trends in Al-Mawdūdī’s Methodology in His Tafsīr”. Al-Risalah: Journal of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences (ARJIHS) 2, no. 3 (September 15, 2018): 128–148. Accessed December 9, 2021. https://journals.iium.edu.my/al-risalah/index.php/al-risalah/article/view/107.