Hamou abdelkrim ح. ع. ا., and Daoud Mohamed د. م. “المضامين الرّثائية والتعبيرية في الشعر العربي: نونية أبي البقاء الرّندي بالأندلس أنموذجا/Elegiac and Expressive Contents in the ‘Nuniyya’ of Abu Al-Baqa ’al-Runadi”. Al-Risalah: Journal of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences (ARJIHS), vol. 2, no. 2, June 2018, pp. 50-73, doi:10.31436/alrisalah.v2i2.70.