Hamou abdelkrim ح. ع. ا. and Daoud Mohamed د. م. (2018) “المضامين الرّثائية والتعبيرية في الشعر العربي: نونية أبي البقاء الرّندي بالأندلس أنموذجا/Elegiac and Expressive contents in the ‘Nuniyya’ of Abu al-Baqa ’al-Runadi”, Al-Risalah: Journal of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences (ARJIHS), 2(2), pp. 50–73. doi: 10.31436/alrisalah.v2i2.70.