Hamou abdelkrim حمو عبد الكريم, and Daoud Mohamed داود محمد. 2018. “المضامين الرّثائية والتعبيرية في الشعر العربي: نونية أبي البقاء الرّندي بالأندلس أنموذجا/Elegiac and Expressive Contents in the ‘Nuniyya’ of Abu Al-Baqa ’al-Runadi”. Al-Risalah: Journal of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences (ARJIHS) 2 (2):50-73. https://doi.org/10.31436/alrisalah.v2i2.70.