Adli Bin Yaacob ع. ب. ي.; Amal Qasem M. Melhi أ. ق. م. م. تجليات احتجاب المرأة وسفورها في الشعر العربي قبل الإسلام: دراسة سيميائية Manifestations of Woman’s Veiling and Unveiling of the Face in Pre-Islamic Arabic Poetry: A Semiotic Study. Al-Risalah: Journal of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences (ARJIHS), [S. l.], v. 5, n. 1, p. 312–345, 2021. Disponível em: https://journals.iium.edu.my/al-risalah/index.php/al-risalah/article/view/304. Acesso em: 9 dec. 2021.