Hamou abdelkrim ح. ع. ا., & Daoud Mohamed د. م. (2018). المضامين الرّثائية والتعبيرية في الشعر العربي: نونية أبي البقاء الرّندي بالأندلس أنموذجا/Elegiac and Expressive contents in the “Nuniyya” of Abu al-Baqa ’al-Runadi. Al-Risalah: Journal of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences (ARJIHS), 2(2), 50–73. https://doi.org/10.31436/alrisalah.v2i2.70