(1)
Radwan Jamal Elatrash ر. ج. ا.; Nashwan Abdo Khalid ن. ع. خ.; Otman Albadwi M Saleh ع. ا. م. ص. ترجيحات الإمام الرازي في تفسيره "مفاتيح الغيب&Quot; آيات مختارة من سورة النساء The Concept of Preferences in The View of Fakhr Al-Dīn Al-Rāzī in His Tafsīr: Mafātiḥ Al-Ghaib. al-risalah 2018, 2, 84-106.