[1]
Hamou abdelkrim ح.ع.ا. and Daoud Mohamed د.م. 2018. المضامين الرّثائية والتعبيرية في الشعر العربي: نونية أبي البقاء الرّندي بالأندلس أنموذجا/Elegiac and Expressive contents in the “Nuniyya” of Abu al-Baqa ’al-Runadi. Al-Risalah: Journal of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences (ARJIHS). 2, 2 (Jun. 2018), 50–73. DOI:https://doi.org/10.31436/alrisalah.v2i2.70.