(1)
Mohd Tahir, S. N. H.; Awang, A. B.; Sitiris, M. The Matrimonial Property During Marriage Period in Malaysia: An Analytical Juristic Study: الأموال المكتسبة أثناء الزواج في ماليزيا: دراسة فقهية تحليلية. IJFUS 2021, 5, 54-64.